Názory

Read More

Blogy zanikají

Dnes se chci rozepsat v mé úvaze či domněnce, proč zanikají blogy, zajímavé portály a na scénu se dostávají jednoduché a však pro spoustu lidí zajímavé projekty typu YouTube videí. Spočívá v tom lenost lidí […]